system wersalski - układ polityczny utworzony po I wojnie światowej w wyniku zawarcia traktatu wersalskiego z Niemcami (28 VI 1919 r.) oraz szeregu traktatów z ich sojusznikami, uzupełniony postanowieniami konferencji waszyngtońskiej, dotyczącymi uregulowania spraw kończących I wojnę światową na Dalekim Wschodzie. Główną osią systemu wersalskiego był pakt Ligi Narodów, która miała stać na straży status quo stworzonego po I wojnie światowej.