deflacja - zmniejszenie się dopływu pieniędzy do gospodarki; niedobór pieniędzy (ludka deflacyjna) przyczyna się do obniżenia cen, a w następstwie spadku produkcji i zatrudnienia.