etatyzm - prowadzenie przez państwo bezpośredniej działalności gospodarczej przez tworzenie przedsiębiorstw państwowych, udział państwa w przedsiębiorstwach prywatnych oraz regulowanie przez państwo życia gospodarczego za pomocą środków administracyjnych.