eugenika - zespół poglądów zakładający możliwość doskonalenia cech dziedzicznych człowieka poprzez utrwalanie warunków pozwalających na rozwój pozytywnych cech dziedzicznych i ograniczenie negatywnych; w zakresie eugeniki stosowane są: świadome macierzyństwo, poradnictwo przedślubne, walka z chorobami wenerycznymi i alkoholizmem, dbałość o higienę i propagowanie sportu; zasady eugeniki zostały wypaczone przez faszyzm niemiecki, który dopuścił się m.in. zbrodni na osobach psychicznie chorych.