industrializacja (uprzemysłowienie) - rozwój gospodarczy państwa w kierunku przemysłowym, prowadzący do zwiększenia udziału przemysłu w gospodarce i zdobycia przez niego przewagi w stosunku do rolnictwa i innych działów gospodarki;  prowadzi do trwałej zmiany proporcji pomiędzy zatrudnieniem w rolnictwie a zatrudnieniem w przemyśle na korzyść przemysłu; industrializacja zapewnia wyższy poziom dochodu narodowego, przyśpiesza rozwój innych działów gospodarki i przyczynia się do trwałego wzrostu społecznego i poprawy stopy życiowej ludności.