obozy koncentracyjne - obozy pracy i obozy zagłady w III Rzeszy, w których zmuszano więźniów do niewolniczej pracy oraz wyniszczano i mordowano całe grupy ludności lub narody; pierwszy obóz koncentracyjny w III Rzeszy powstał w 1933 r. w Dachau; obozy stanowiły w hitlerowskich Niemczech jedno z głównych narzędzi terroru.