rasizm - zespół poglądów opartych na pseudonaukowej tezie o nierówności ras ludzkich, prowadzącej do przekonania, że różnice w wyglądzie ludzi wiążą się z trwałymi różnicami osobowościowymi i intelektualnymi; stanowi podstawę przekonań o wyższości jednych ras nad innymi;