reparacje (odszkodowania wojenne) - odszkodowania za szkody wyrządzone w czasie wojny; do I wojny światowej kwestię odszkodowań wojennych rozwiązywał zwycięzca według własnego uznania, najczęściej nakładając na zwyciężonego kontrybucję; traktat wersalski, regulujący problemy wynikające z zakończenia I wojny światowej, wprowadził do prawa międzynarodowego obowiązek naprawienia szkód wyrządzonych w wojnie napastniczej; problemy odszkodowań wojennych wynikłe z II wojny światowej regulowały konferencje jałtańska i poczdamska z 1945 r.