socrealizm - doktryna artystyczna ustanowiona w ZSRR w latach 30. XX wieku, nakazująca prezentowanie wizji świata zgodnie z ideologią marksizmu; jego teoretyczne założenia służyły do kontroli ideologicznej poprawności dzieł oraz politycznej uległości twórców; socrealizm opierał się na komunikatywnej formie, optymistycznej wizji świata i jej zgodności z ideami marksizmu oraz uprzywilejowaniu tematyki związanej z pracą, walką klasową i tradycjami ruchu robotniczego.