totalitaryzm - forma rządów charakteryzująca się dyktatorskim modelem sprawowania władzy; celem totalitaryzmu jest całkowite podporządkowanie obywateli aparatowi państwa; główne cechy państwa totalitarnego to: funkcjonowanie tajnej policji kontrolującej lojalność obywateli, ścisła cenzura prasy, radia i telewizji, wykorzystywanie propagandy w celu kreowania  świadomości obywateli, ograniczenie lub uchylenie praw obywatelskich, likwidacja konkurencyjnych wobec rządzących partii politycznych (wprowadzenie systemu monopartyjnego) centralne zarządzanie gospodarką; totalitaryzm w najbardziej bezwzględnej formie wystąpił we Włoszech pod przywództwem Mussoliniego, w Niemczech pod przywództwem Hitlera i w Związku Radzieckim pod rządami Józefa Stalina.