korporacjonizm - kierunek społeczno-gospodarczy głoszący, że podstawą państwa powinny być przymusowe korporacje zawodowe, zrzeszające pracodawców i pracowników; podstawą teoretyczną korporacjonizmu była społeczna katolicka doktryna społeczna (rozwinięta w encyklice Rerum novarum) oraz koncepcja państwa stanowego Spanna; korporacjonizm neguje zarówno marksizm jak i liberalizm a opiera się na idei solidaryzmu społecznego; koncepcja państwa korporacyjnego została zrealizowana w faszystowskich Włoszech i frankistowskiej Hiszpanii.