pucz - zamach lub rebelia o niewielkiej skali i nikłych szansach powodzenia; pucz jest najczęściej formą walki o władzę ekstremistycznych organizacji politycznych, a zwłaszcza organizacji militarystycznych i niewielkich organizacji wojskowych.