kult jednostki - termin określający rządy Józefa Stalina w ZSRR, odnoszący się do sposobu sprawowania przez niego rządów, stanowiącego zaprzeczenie zasady kolektywnego kierowania partią marksistowską; został użyty przez sekretarza generalnego KC KPZR Chruszczowa w tajnym referacie w wygłoszonym O kulcie jednostki i jego następstwach, wygłoszonym na XX Zjeździe KPZR III 1956 r.