Blitzkrieg - wojna błyskawiczna - niemiecka doktryna wojenna, zakładającą niespodziewaną napaść i gwałtowne natarcie na wybranych kierunkach działań zbrojnych silnych klinów wojsk pancernych, zmierzające do oskrzydlenia nieprzyjaciela; ważnym elementem doktryny wojny błyskawicznej było współdziałanie wojsk pancernych i lotnictwa.