Holokaust - zagłada Żydów podczas II wojny światowej, związana z akcją „Endlösung” - „ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej”, ogłoszoną przez Himmlera w styczniu 1942 r.