obozy śmierci - tworzone przez Niemców podczas II wojny światowej specjalne obozy, w których odbywało się bezpośrednie i natychmiastowe mordowanie sprowadzonych do nich ludzi; działały od grudnia 1941 do stycznia 1945 roku w ramach tzw. programu „ostatecznego rozwiązania” kwestii żydowskiej; największymi niemieckimi obozami zagłady na ziemiach polskich były: Birkenau (podobóz obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau), Treblinka, Sobibór, Bełżec, Chełm nad Nerem i Majdanek.