deportacja - zesłanie skazanego na karę pozbawienia wolności na przymusowy pobyt do odległej, trudno dostępnej miejscowości lub kolonii.