sowietyzacja - potoczne określenie odnoszące się do narzucania przez Związek Radziecki własnych form ustrojowych oraz modelu społeczeństwa ludności terenów anektowanych przez Związek Radziecki i państwom od niego uzależnionym.