integracja - określenie procesów polegających na łączeniu się gospodarek i społeczeństw różnych państw w jedną całość - integracja ekonomiczna i polityczna.