syjonizm - ideologia oraz narodowy ruch żydowski zmierzający do utworzenia państwa żydowskiego w Palestynie; za narodziny syjonizmu uważa się utworzenie w 1897 r. Światowej Organizacji Syjonistycznej; od powstania państwa Izrael mianem ruchu syjonistycznego określa się organizacje wspierające Izrael oraz popierające emigrację do Izraela z innych krajów.