terroryzm - metoda walki politycznej polegająca na stosowaniu przemocy wobec przeciwników, stosowana przez radykalne ruchy społeczne i polityczne.