nomenklatura - grupa ludzi wyznaczonych w państwach komunistycznych przez władze rządzącej partii na stanowiska kierownicze w instytucjach i urzędach państwowych.