dekartelizacja - podział karteli na mniejsze jednostki gospodarcze, narzucony Niemcom po drugiej wojnie światowej przez zwycięskie mocarstwa na mocy postanowień konferencji poczdamskiej.