dysydent (polit.) - w państwach monopartyjnych osoba odstęująca od oficjalnej linii partii.