Jaroszewicz Piotr (1909-1992) - polski działacz komunistyczny; w czasie II wojny światowej przebywał w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich; w 1943 r. wstąpił do tworzonego przez Związek Patriotów Polskich wojska polskiego - w latach 1944-45 był zastępcą dowódcy 1. Armii Wojska Polskiego do spraw polityczno-wychowawczych; od 1944 r. należał od Polskiej Partii Robotniczej, a następnie do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; po wojnie sprawował ważne funkcje - był wiceministrem obrony narodowej (1945-50), wicepremierem (1952-70), a w latach 1970-80 - premierem; w 1981 r. został obciążony współodpowiedzialnością za kryzys społeczno-gospodarczy i polityczny i wydalony z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; w 1992 r. został zamordowany wraz z żoną we własnym domu.