Modzelewski Karol (ur. 1937) - historyk i działacz polityczny; w latach 1957-64 należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z której został usunięty za ogłoszenie wspólnie z Jackiem Kuroniem Listu otwartego do członków PZPR; w latach 1981-81 był rzecznikiem prasowym Krajowej Komisji Porozumiewawczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”; za działalność opozycyjną był kilkakrotnie więziony; w latach 1989-91 był senatorem a w latach 1992-95 honorowym przewodniczącym Unii Pracy; jako historyk zajmował się głównie badaniami historii społecznej średniowiecznej Polski - autor prac: Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X-XIII w., Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej.