Ahura Mazda (Ormuzd) - w mazdaizmie bóg dobra, światła, prawdy i mądrości; toczy walkę z Arymanem; symbolem Ahura Mazdy jest uskrzydlony dysk słoneczny, a jego symbolem - ogień.