Budda - właściwie Siddhartha Gautama (ok. 560-480 p.n.e.) - książę Siakjów, filozof i asceta, twórca systemu filozoficznego i religii, nazwanej od jego przydomku buddyzmem; Siddhartha Gautama w wieku 29 lat porzucił rodzinę  i stał się wędrownym ascetą, ale po 6 latach porzucił również tę drogę i poświęcił się medytacjom; wkrótce doznał oświecenia i zajął się nauczaniem.