Dariusz I Wielki (ok. 500-486 r. p.n.e.) - syn satrapy Partii Hystaspesa, od 522 r. p.n.e. król perski z bocznej linii dynastii Achemenidów; był wielkim reformatorem państwa perskiego - m.in. przeprowadził podział administracyjny państwa na satrapie, przeprowadził reformę prawa, usprawnił nadzór - tzw. oczy i uszy króla, usprawnił system łączności i komunikacji - rozbudował system szlaków wodnych i dróg lądowych, zreformował system monetarny; w 494 r. p.n.e. stłumił powstanie Jonów w Azji Mniejszej i rozpoczął wojny z państwami greckimi, zwane wojnami perskimi.