Dawid -  pasterz i król Izraela - panował od ok. 1010 r. p.n.e.; podczas walk z Filistynami pokonał Goliata; królem ogłosił się po śmierci Saula; przeszedł do historii jako twórca niezależnego, zjednoczonego i silnego państwa żydowskiego; po zdobyciu Jerozolimy i przekształcił ją w polityczny i religijny ośrodek państwa;  przeprowadził reformę państwa - między innymi zorganizował stałą armię najemników, ustanowił wysokie podatki i wprowadził system robót przymusowych; jego autorytarne rządy przyczyniły się jednak do wybuchu buntu pod przywództwem jego syna, Absaloma, który ostatecznie stłumił.