guru - indyjski tytuł nauczyciela oraz mistrza i przewodnika duchowego w dziedzinie religii i moralności.