Nabuchodonozor II (?-562 p.n.e.) - syn Nabopolasara II - od około 605 r. p.n.e. był władcą Babilonii; za jego panowania Babilonia osiągnęła najwyższy poziom swojego rozwoju; Nabuchodonozor II zdobył Judę, zburzył Jerozolimę, a Żydów deportował do Babilonii (niewola babilońska Żydów), podporządkował Babilonii Fenicję, prowadził wojnę z Egiptem; rozbudował i otoczył potrójnym murem Babilon, w którym ponadto wzniósł świątynię boga Marduka i drogę procesyjną Marduka z bramą Isztar.