Saul (druga poł. XI w. p.n.e.) - pierwszy król izraelski, powołany przez proroka Samuela; ok. 1020 r. p.n.e. zjednoczył plemiona izraelskie.