Śiwa - jeden z dewów w hinduizmie; w hinduistycznej trójcy, którą współtworzy z Brahmą i Wisznu, symbolizuje unicestwiający i odradzający aspekt boskości; w sztuce przedstawiany jest jako mistrz tańca lub jogin i asceta.