Zaratustra - żył; perski kapłan, prorok i reformator mazdaizmu i twórca zoroastryzmu,  twórca jednej z najstarszych na świecie religii monoteistycznych, od jego imienia nazwanej zaratusztrianizmem. przypisuje mu się autorstwo najstarszej części Awesty - hymnów Gatha.