Arystoteles ze Stagiry w Tracji 384-322 p.n.e.) - jeden z najwybitniejszych filozofów greckich i najwszechstronniejszy uczony grecki - praktykował niemal wszystkie dziedziny ówczesnej wiedzy: filozofię, politykę, logikę, biologię i psychologię; jego ojcem był Nikomach - nadworny lekarz króla macedońskiego Filipa II; mając 17 lat udał się do Aten i wstąpił do Akademii Platona; po śmierci Platona wrócił na dwór macedoński i został wychowawcą Aleksandra Wielkiego; w 335 r. p.n.e. ponownie udał się do Aten, gdzie założył własną szkołę zwaną Likejonem, która szybko stała się instytutem planowych badań w dziedzinie humanistycznej i przyrodoznawczej; jego bogatą twórczość uporządkował, skatalogował i po raz pierwszy wydał Andronikos z Rodos.