Demokryt z Abdery (ok. 460-ok. 370 p.n.e.) - filozof grecki, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli starożytnej myśli materialistycznej, współtwórca atomistycznej koncepcji budowy materii; Demokryt był wybitnym uczonym o olbrzymim zakresie wiedzy - był autorem 60 dzieł z dziedziny filozofii, fizyki, astronomii, matematyki, medycyny, logiki, teorii poznania, gramatyki, historii literatury i techniki, z których do dzisiaj zachowały się tylko fragmenty.