Hezjod (VII w. p.n.e.) jeden z najwybitniejszych poetów Grecji archaicznej; był twórcą trzech nowych form eposu: dydaktycznego, kosmogonicznego i genealogicznego; w eposie dydaktycznym Prace i dnie opisał pracę rolnika; w eposie kosmogonicznym Teogonia opowiadał o powstaniu bogów i ludzi; w eposie genealogicznym Katalog kobiet przedstawił początki rodów, których protoplastami byli herosi.