Likurg, działający prawdopodobnie w IX w. p.n.e. na pół legendarny król Sparty, uważany za reformatora jej ustroju oraz prawodawcę; według tradycji ustanowił on system rządów, w którym władzę w Sparcie sprawowało dwóch królów, rada starców (geruzja) i zgromadzenie ludowe (apella).