Pizystrat (ok. 605-527 p.n.e.) - ateński arystokrata, od 561 r. p.n.e. tyran Aten; dowodził wojskiem ateńskim w zwycięskiej wojnie z Megarą; rządy Pizystrata to pierwszy okres rozkwitu Aten - zainicjował rozdział ziemi rolnikom kosztem majątków arystokracji, roztoczył opiekę nad rzemiosłem i handlem, rozpoczął bicie monety i wprowadził podatek dochodowy; w Atenach zbudował nowy wodociąg oraz świątynie Pallas Ateny na Akropol i Demetry w Eleuzis; ustanowił święto ku czci Dionizosa - tzw. Dionizje Wielkie oraz nadał panhelleński charakter Wielkim Panatenajom, poświęconym Pallas Atenie; polecił spisanie dzieł Homera.