Platon (ok. 427-347 p.n.e.) - jeden z największych filozofów greckich, twórca idealistycznego systemu filozoficznego, zwanego od jego imienia platonizmem - według Platona świat rzeczywisty stanowi niedoskonałe odbicie istniejącego realnie świata doskonałych idei, a poznanie jest przypominaniem sobie przez duszę wrodzonej wiedzy o nich; Platon swoje poglądy przedstawił w pismach zwanych Dialogami oraz Listach - najbardziej znane dialogi to: Obrona Sokratesa, Teajtel (o poznaniu), Prawa i Państwo (o państwie i idealnym ustroju); Platon był przeciwnikiem demokracji i  rzecznikiem arystokratycznej formy rządów.