Pyrron z Elidy (ok. 365- ok. 275 p.n.e.) - filozof grecki, twórca kierunku zwanego sceptycyzmem; Pyrron głosił pogląd, że powstrzymywanie się od sądów jest warunkiem osiągnięcia spokoju i obojętności wobec cierpień; w założonej przez siebie szkole w Elidzie uczył tylko ustnie i nie pozostawił po sobie żadnych pism - jego nauki znane są wyłącznie z dzieł jego ucznia Tymona z Fliuntu oraz dzieła Sekstusa Empiryka pt. Zarysy pyrrońskie