Sofokles (ok. 496-406 p.n.e.) - jeden z trzech wielkich tragików greckich; rozwinął technikę dramatu greckiego, zwiększając liczbę aktorów z dwóch do trzech oraz zwiększając liczbę członków chóru z 12 do 15; ograniczył rolę bogów, wprowadzając na scenę bohatera świadomego odpowiedzialności za swoje czyny; napisał około 120 sztuk, ale do naszych czasów zachowało się zaledwie 7 tragedii - m.in. Antygona, Król Edyp i Elektra; Sofokles był nie tylko wybitnym dramaturgiem, ale również aktywnym uczestnikiem życia politycznego Aten - między innymi dwukrotnie piastował urząd stratega i pełnił obowiązki przewodniczącego kasy Ateńskiego Związku Morskiego.