Solon (ok. 640-ok.560 p.n.e.) - ateński polityk i poeta zaliczany do grona „siedmiu mędrców”; jako pierwszy archont przeprowadził reformy gospodarcze i społeczno-polityczne, które stały się podstawą rozwoju demokracji ateńskiej - przeprowadził jednorazowe strząśnienie długów, zakazał udzielania pożyczek pod zastaw osoby dłużnika i nakazał wykupienie obywateli ateńskich sprzedanych za długi, stworzył radę czterystu, składających się z przedstawicieli wszystkich plemion i rozszerzył kompetencje zgromadzenia ludowego, prawdopodobnie również on ustanowił instytucję sądów przysięgłych; jako poeta tworzył przede wszystkim elegie - rozgłos przyniosła mu elegia wzywająca Ateńczyków do wojny z Megarą i odebrania Salaminy.