Tales z Miletu (ok. 625- ok. 545 p.n.e.) - grecki filozof, matematyk i astronom, uważany za jednego z „siedmiu mędrców” twórca jońskiej filozofii przyrody - dostrzegał prawidłowości zachodzące w przyrodzie i usiłował je wyjaśniać, a za prasubstancję, z której powstały wszystkie postacie bytu, uważał wodę; sformułował kilka podstawowych twierdzeń geometrycznych - między innymi tzw. twierdzenie nazwane od jego imienia twierdzeniem Talesa.