Tukidydes (ok. 460-ok. 400 p.n.e.) - wybitny historyk grecki; autor Wojny peloponeskiej, uznawanej za pierwsze dzieło historyczne, opracowane w sposób racjonalistyczny i pragmatyczny; Tukidydes wykluczał ingerencję bogów, a bieg dziejów wyjaśniał jako rezultat działań ludzkich; badając przyczyny i skutki opisywanych wydarzeń, stosował wypracowane przez siebie zasady krytyki źródeł.