Horacy (65-8 r. p.n.e.) - jeden z największych rzymskich poetów lirycznych; za udział w bitwie pod Filippi w 42 r. p.n.e. po stronie Brutusa został pozbawiony majątku; jednak po powrocie do Rzymu jego twórczość zwróciła uwagę Wergiliusza, dzięki któremu zaprzyjaźnił się z Mecenasem i został wprowadzony na dwór Oktawiana Augusta; twórczość Horacego, która obejmuje Epody, Satyry, Pieśni i Listy, nawiązuje do epikureizmu - z jego utworów pochodzą słynne powiedzenia: carpe diem (używaj dnia) i aurea mediocritas (złoty środek); twórczość Horacego stanowi szczytowe osiągnięcie  poezji epoki augustowskiej.