Owidiusz (43 p.n.e. - 17 lub 18 r. n.e.) - jeden z najwybitniejszych rzymskich poetów; w 8 r. n.e. z niewiadomych przyczyn został zesłany przez Oktawiana Augusta do Tomi (obecnie Konstanca w Rumunii), gdzie przebywał do śmierci; w swojej twórczości podejmował głównie temat miłości - Sztuka kochania, mitologii - Metamorfozy oraz swojego wygnania - Tristia.