Piłat Poncjusz - rzymski namiestnik Judei w latach 26-36; zatwierdził wyrok śmierci wydany na Jezusa przez sanhedryn.