Tacyt, Publius Cornelius Tacitus (ok. 55-120 r.) - rzymski historyk i mówca polityczny; piastował wiele urzędów - między innymi w 97 r. był konsulem, a 112-113 prokonsulem prowincji  Azja; jako historyk napisał dwa dzieła poświęcone historii cesarstwa rzymskiego - Roczniki dotyczące lat 14-68 i Dzieje, w których przedstawił okres od roku 69 do 96, a ponadto napisał Żywot Agrikoli i pracę poświęconą plemionom germańskim pod tytułem Germania.